Urząd Miasta Wrocław

Urząd Miejski Wrocławia – COM II przy pl. Nowy Targ

Urząd Miejski Wrocławia – Internetowa rezerwacja wizyt

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią kategorię spraw z GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYTY. Po dokonaniu wyboru zostanie otwarte nowe okno, w którym należy postępować zgodnie z instrukcją tj. zapoznać się z treścią regulaminu, dokonać jego akceptacji (brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu i pozostaje możliwość skorzystania ze standardowej wizyty), z kalendarza dokonać wyboru miesiąca oraz dnia wizyty wraz z określeniem godziny spotkania. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i wybraniu przycisku „UMÓW WIZYTĘ” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Dodatkowo, jeśli podali Państwo w formularzu adres poczty e-mail, to na Państwa skrzynkę zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie rezerwacji wraz z dodatkową informacją odnośnie niezbędnych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.
Aby zrealizować wizytę umówioną internetowo należy:
  1. W dniu umówionej wizyty stawić się w wybranej wcześniej placówce urzędu co najmniej 5 minut przed godziną zarezerwowanej wizyty
  2. Na sali odnaleźć automat biletowy
  3. Wpisać swój numer PESEL bądź REGON za pośrednictwem klawiatury numerycznej, a następnie nacisnąć klawisz ENTER
  4. Odebrać wydrukowany bilet z symbolem „U”, który oznacza specjalną grupę spraw klientów, którzy dokonali uprzedniej internetowej rezerwacji wizyty. Po odebraniu biletu prosimy oczekiwać na przywołanie Państwa numeru (poprzedzonego literą U) do stanowiska, które wywołało Państwa wizytę. Wywołanie numerka nastąpi wkrótce po upływie godziny, na którą była rezerwowana wizyta.
    Wszystkie informacje odnajdą Państwo na wyświetlaczach zainstalowanych na salach obsługi klientów.

Przed wizytą w urzędzie prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo wszelkie niezbędne dokumenty.
Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wizyty.
Wszelkie zaobserwowane problemy z działaniem aplikacji prosimy zgłaszać na adres: kolejki@um.wroc.pl

GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYTY